Ana Jončić

Tibetanski Bardo svjetovi

Tibetanska tradicija stoljećima podučava da se život sastoji od niza rađanja i umiranja: svaki dan nešto u nama umre, a nešto novo se rodi. Rođenje i smrt, pa i smrt fizičkog tijela, samo su neke u nizu promjena ljudske svijesti. Ta bardo stanja, prijelazna stanja tijekom života i nakon smrti, prilike su u kojima svijest može prepoznati svoju pravu prirodu i osloboditi se iluzije.

Život uvijek ima smisla

Viktor E. Frankl osnivač “treće bečke psihoterapijske škole” smatra da je gorući problem današnjice nedostatak smisla. Ovaj problem jednako pogađa i siromašne i bogate – sve je više ljudi koji imaju sve životne uvjete, ali ne vide smisao za koji bi živjeli. Svoju terapijsku metodu nazvao je logoterapija ili liječenje smislom.

Mandala

Sve na mandali je simbol, njen oblik, boje, pojedinačni elementi, ona sama kao cjelina. Ona je shematski prikaz dimenzija i odnosa unutar univerzuma, kao i dimenzija i odnosa unutar čovjeka.

Filozofija naroda Nahuatl

Astečki kodeksi i njihova usmena predaja pokazuju da su Azteci posjedovali filozofiju prožetu poezijom i misticizmom. Za njih se svi ljudski putevi nalaze pod zaštitom Huitzilopochtlija, božanstva koje su prikazivali u obliku kolibrića.

Bhagavad Gita

U epskoj književnosti stare Indije Bhagavad Gita, “Pjesma uzvišenoga”, zauzima posebno mjesto. Ovaj spjev o ratniku Arjuni i njegovom učitelju Krišni tumačen je na mnogo načina. U nama najbližem, psihološkom ključu, borba Pandava i Kurava za grad Hastinapuru unutarnja je borba neophodna za rast ljudskog bića.

Univerzum kao odgovor

Učimo o različitim karakteristikama prirodnih fenomena, a ipak ne učimo o njihovom temeljnom smislu i načinu na koji su povezani s čovjekom. Uslijed toga se osjećamo otuđeno i samo usred Univerzuma. Izgubili smo sposobnost pronalaženja svrhe vlastitog života. Odgovor se nalazi u Univerzumu kojeg moramo iznova naučiti čitati.

Koja znanja mogu ublažiti bol?

Mnoga nas učenja, filozofska kao i religiozna, uče da se patnja zaustavlja znanjem. Ali, koja znanja mogu ublažiti bol? Očigledno samo ona koja uklanjaju nutarnje neznanje i unose neprolazno svjetlo, a njihove granice određene su samom ljudskom evolucijom.

Snaga suosjećanja

Suosjećanje je u samim temeljima budističke tradicije na Tibetu. Njegova suprotnost, ravnodušnost, zatvorena je, troma i nijema svijest ograđena zidinama egoizma i neznanja. Zato je prvi znak otvaranja svijesti suosjećanje s patnjama drugih bića.

Mit o Ozirisu

Mit o Ozirisu je univerzalni mit o besmrtnosti duše i postojanju kozmičke sudbine u kojoj čovjek treba svjesno i aktivno sudjelovati. Ovo je mit o nutarnjem uskrsnuću čovjeka, o uskrsnuću na inicijatski način. U Egiptu se inicijacija shvaćala kao mogućnost ubrzanja jednog prirodnog procesa – evolucije čovjekove svijesti.

Put središta – plemeniti srednji put

Put središta je simbolički naziv za odgovor koji je dala budistička filozofija na pitanja o smislu života. To je put pročišćenja i oplemenjivanja, put dolaska do velike stvarnosti.