ČOVJEK I SVIJET

Umjetnost iznad umjetne inteligencije

15/06/2024|Komentari isključeni za Umjetnost iznad umjetne inteligencije

Tema umjetne inteligencije koja je preplavila medije najavljuje otvaranje novih horizonata i u području umjetnosti. Temelj umjetne inteligencije je logika, razvoj obrazaca i struktura pa za generiranje umjetničkih djela koristi činjenicu da ljepota u prirodi i umjetničkim djelima odgovara matematičkim obrascima te da su određene proporcije povezane s emocijama. No, umjetnost mora biti most između duše umjetnika i duše promatrača. Umjetna inteligencija ne može stvoriti taj most, za dohvaćanje uzvišenih ideja potreban je viši oblik svijesti.

Inicijativa “3-30-300”

15/05/2024|Komentari isključeni za Inicijativa “3-30-300”

Kao odgovor na izazove koje donose klimatske promjene i zagađenje okoliša, prof. Cecil Konijnendijk ustanovio je institut usmjeren na uvođenje prirodnih rješenja u urbani okoliš. Dio tih rješenja je i koncept "3-30-300" koji se temelji na tri jednostavna kriterija: najmanje 3 stabla vidljiva iz svakog doma; najmanje 30-postotna pokrivenost gradskih četvrti krošnjama; najviše 300 metara do najbliže javne zelene površine. Koncept je naišao na odaziv širom svijeta.

Ljudski interes

14/04/2024|Komentari isključeni za Ljudski interes

Istaknuto obilježje modernog društva je i razvoj brojnih organizacija. Čovjek pronalazi okrilje u okviru različitih organizacija osnovanih radi stvaranja dobara i usluga, kao i ostvarivanja raznovrsnih ciljeva, dok njegov humanitet pada u drugi plan. Dok se okružujemo pogodnostima i stvarima koje organizacije pružaju, interes za drugog čovjeka postaje sve slabiji. No, upravo je ljudski interes nužan za njegovanje međuljudskih odnosa kao vezivnog tkiva i spasonosnog lijeka za prevladavanje razjedinjenosti modernog svijeta.

FILOZOFIJA I PSIHOLOGIJA

Ljepota i umjetnost

15/06/2024|Komentari isključeni za Ljepota i umjetnost

U svemu manifestiranom očituje se jedan Život koji teče u beskrajnim strujama, otkrivajući bezbrojnu raznolikost oblika. Ljepota oblika, bilo u prirodi ili u umjetnosti, ima moć ganuti nas, oduševiti, povesti uvis. Ljepota kao božanski odraz utjelovljuje zakon harmonije koji postoji i u čovjeku i s njim rezonira. Stoga nas može dovesti u dodir s Ljepotom u najuzvišenijem smislu, gdje su Ljepota, Dobrota, Istina aspekti iste stvarnosti. Istinska je umjetnost izraz težnje za Ljepotom, za očitovanjem nevidljivog Života koji u ljepoti pronalazi puni procvat.

Platonova teorija umjetnosti

15/06/2024|Komentari isključeni za Platonova teorija umjetnosti

O Platonovom shvaćanju umjetnosti i njezinoj pedagoškoj ulozi napisane su mnoge studije i tumačenja u kojima se ističe njegov kritički stav prema umjetnosti. Platon se protivio umjetnosti koja je samo oponašala vanjski svijet prirode, koji je odraz svijeta ideja, pa je takva djela smatrao sjenom sjena koje udaljavaju od istinske stvarnosti. No, cijenio je umjetnost koja približava percepciji vječne Ljepote, Istine, Dobra i Pravednosti.

Komunikacija

15/05/2024|Komentari isključeni za Komunikacija

Živimo u eri komunikacija u kojoj se komunikacijska sredstva neprestano umnožavaju. Istovremeno je uočljiv i proturječan fenomen: rastuće udaljavanje, sve manje i sve teže komuniciranje. Prevladava brza, kratka razmjena informacija uz osiromašivanje jezika. Nedostaje živi razgovor za koji je potrebno znati slušati i znati govoriti. Dobar razgovor je poput glazbenog umijeća u kojem se instrumenti usklađuju i stvaraju suzvučje, što omogućuje razmjenu misli i osjećaja i utire put prema harmoničnim međuljudskim odnosima.

KULTURE I CIVILIZACIJE

Harite – Zeusove kćeri

15/06/2024|Komentari isključeni za Harite – Zeusove kćeri

Antički pisci i pjesnici često spominju grčke božice Harite, rimske Gracije, a od renesanse nadalje omiljena su tema umjetnosti. Vezuju se uz blagost, milost, radost, ples, ljepotu, ljupkost... Pindar u Olimpijskim odama kaže da za sve što je lijepo i ljupko treba zahvaliti Haritama. Postojao je kult u njihovu čast, čini se predgrčkog podrijetla, a jedno od najranijih središta njihova štovanja bili su Kikladski otoci.

Gurukul – tradicija drevne Indije

13/05/2024|Komentari isključeni za Gurukul – tradicija drevne Indije

Tradicionalni indijski obrazovni sustav gurukul temeljio se na usmenoj predaji znanja s učitelja na učenika. Učenje nije služilo gomilanju teorijskog znanja, već je bilo sredstvo samospoznaje. Srce tog sustava bio je guru koji je prenosio ne samo različita znanja, već je svojim učenicima usađivao etičke vrijednosti, učio da je čovjek dio mreže života te budio svijest o pravom smislu postojanja. Moderne akademske institucije promiču neka od načela gurukula, no osjeća se potreba za redefiniranjem temeljne svrhe obrazovanja po uzoru na ovu tisućljetnu tradiciju.

U mjesecu travnju – Sveti Juraj

14/04/2024|Komentari isključeni za U mjesecu travnju – Sveti Juraj

Lik junaka koji savladava zmaja postoji od pamtivijeka širom svijeta. Kršćanska tradicija slavi sv. Jurja, rimskog vojnika iz Dioklecijanova doba koji umire kao mučenik, i štuje ga kao uzor viteštva, časnosti i požrtvovnosti, a slava mu počiva na savladavanju zmaja! Mitski motiv zmaja upućuje na arhetipsku borbu viteza u njegovom unutrašnjem biću i označava oslobađanje duše od njezinih okova, od tjelesnog "zmaja". Po uzoru na mitski obrazac, borba sa zmajem je i nastojanje ovladavanja našom vlastitom nižom prirodom.

LIJEPE UMJETNOSTI

Roger Scruton: Zašto je ljepota važna?

15/06/2024|Komentari isključeni za Roger Scruton: Zašto je ljepota važna?

Suvremeni engleski profesor filozofije i estetike Roger Scruton autor je pedesetak knjiga iz područja filozofije i etike. U dokumentarnom filmu Zašto je ljepota važna? ističe da je umjetnost 20. stoljeća prognala ljepotu, otvorila vrata kultu ružnoće i dovela nas u "duhovnu pustinju". Tvrdi da je ljepota univerzalna ljudska potreba, a ne zastarjela stvar prošlosti, koja nas uzdiže i povezuje s vječnim i daje smisao životu. Gubeći ljepotu, u opasnosti smo da izgubimo smisao i svrhu života te mogućnost da se ostvarimo kao ljudska bića.

Milka Trnina – diva i dobrotvorka

15/06/2024|Komentari isključeni za Milka Trnina – diva i dobrotvorka

Milka Trnina, jedna od najvećih opernih umjetnica s prijelaza 19. u 20. stoljeće, uživala je golem ugled u velikim europskim i američkim opernim kućama. Svojim je ulogama oduševljavala publiku diljem svijeta, a glazbeni kritičari su njezin dramski sopran i izražajni način interpretacije smatrali "neusporedivim". Milka Trnina sav je svoj rad posvetila jednom cilju: poticanju umjetnosti i putem nje izražavanju i prenošenju ljepote. Njezin životni put bio je ispunjen najdubljim umjetničkim i humanim nastojanjima.

Arhitektonski dragulji Ivana Meštrovića

11/04/2024|Komentari isključeni za Arhitektonski dragulji Ivana Meštrovića

Arhitektonska ostavština Ivana Meštrovića, iako ne tako impresivna kao kiparska, otkriva ga i kao velikog umjetnika oblikovanja prostora. Za svoje je građevine, uglavnom memorijalne i sakralne namjene, birao posebna, istaknuta mjesta koja ostavljaju dojam kao da se ulazi u jedan drugi svijet. Njegova arhitektura uklopljena u pejzaž spaja različite stilove no najviše je nadahnuta antičkim uzorima te oživljava klasične ideale reda i harmonije.

ZNANOST I PRIRODA

Mudrost drveća

15/05/2024|Komentari isključeni za Mudrost drveća

Drvo je drevni simbol s korijenjem u zemlji i granama koje sežu u nebo. Deblo koje se nastavlja u grane, grančice i listove, manifestacija je mnogostrukosti iz jedinstva, dok korijeni produbljuju metaforu jedinstva koje izvire iz nevidljivog izvora. Od korijena do lišća drvo podržava život mnogih bića. Ta dugovječna, postojana bića pokazuju nam kako se uskladiti s ritmovima prirode i ciklusima života, kako ustrajati u teškim prilikama, kako ostati ukorijenjeni dok se uzdižemo prema svjetlu.

Svjetlost živih bića

15/05/2024|Komentari isključeni za Svjetlost živih bića

Živi organizmi spontano emitiraju svjetlost nevidljivu golim okom. Riječ je o elektromagnetskim valovima, a budući da ih emitiraju biološki sustavi, nazivaju se biofotonima. Uzrok ovog fenomena još uvijek je nepoznat, kao i funkcija biofotona.

Jaglac – Vilinski pehar

15/03/2024|Komentari isključeni za Jaglac – Vilinski pehar

Jaglac je jedan od prvih vjesnika proljeća koji nagoviješta novi životni ciklus prirode, o čemu govori i njegovo botaničko ime Primula. U narodu ga nazivaju i vilinskim peharom zbog vjerovanja da se u njegove cvjetne krunice zavlače vile.

MOZAIK

Susret s dobrim čovjekom

15/05/2024|Komentari isključeni za Susret s dobrim čovjekom

Jednoga je dana avatar Krišna poželio ispitati mudrost svojih prijatelja. Pozvao je najprije kralja Duryodanu, vladara na glasu s okrutnosti

Vučedolski kalendar

14/02/2024|Komentari isključeni za Vučedolski kalendar

Vučedolska keramika prepoznatljiva je po svojim oblicima i ukrasima. Na jednoj od tih posuda, prema istraživanju dr. Aleksandra Durmana, utisnuti znakovi predstavljaju kalendar, a ne ukras. Plašt posude načinjen od četiri paralelne trake predstavlja četiri godišnja doba. Svaka je traka podijeljena na dvanaest kvadrata koji predstavljaju tjedne. U većini polja nalaze se simboli nebeskih tijela. Kalendar se može mjeriti s kalendarima drugih drevnih naroda i jedan je od prvih poznatih europskih kalendara.

Špilja Son Doong

15/01/2024|Komentari isključeni za Špilja Son Doong

Špilja Son Doong u Vijetnamu jedna je od najfascinantnijih špilja na svijetu. Sastoji se od ogromnih prostorija, podzemnih riječnih tokova, slapova, mnoštva golemih stalaktita i stalagmita. Urušavanje stropa špilje omogućilo je prodor svjetla u njezinu unutrašnjost i razvoj jedinstvenog ekosustava bogata i rijetkim oblicima života. Službeno otkrivena prije desetak godina, špilja Son Doong je i rijedak primjer netaknute prirode.