NOVA AKROPOLA – kulturna udruga
Ilica 36/I (ulaz iz dvorišta), Zagreb
Tel. (01) 481-2222
e-mail: info@nova-akropola.com
Radno vrijeme
od 18 do 22 sata