Aristotel – O vrlini

U učenjima ovog velikog grčkog filozofa vrlina zauzima važno mjesto. Za društvo ona je temelj idealne ljudske zajednice, a za čovjeka pojedinca ona je put koji ga vodi ostvarenju njegove uloge.