U sjeverozapadnom dijelu Saudijske Arabije arheolozi Nacionalnog znanstvenoistraživačkog centra Francuske (CNRS) i Saudijske komisije za turizam i nacionalnu baštinu (SCTH) pronašli su skulpture kamelida1 koje se razlikuju od svih ostalih pronađenih na tom području. Ovo okriće, objavljeno u časopisu Antiquity, baca novo svjetlo na razvoj špiljske umjetnosti na Arapskom poluotoku.

Nalazište, koje je nazvano “Camel Site”, nalazi se u pokrajini al-Jawf. Još je tijekom 2016. i 2017. godine ovo područje proučavao jedan francusko-saudijski istraživački tim. Skulpture, od kojih neke nedovršene, napravljene su na tri strme stjenovite formacije. Iako je prirodna erozija uništila dijelove nekih skulptura, kao i moguće tragove korištenog oruđa, istraživači su uspjeli identificirati dvanaestak reljefa.

Reljefi koji predstavljaju kamelide i ekvide2 različite su dubine. Životinje su isklesane u prirodnoj veličini, bez orme i u prirodnom okruženju. Posebno je zanimljiva scena u kojoj se uz jednu od deva nalazi magarac, životinja koja se izuzetno rijetko susreće u špiljskoj umjetnosti.

Neki od reljefa tematski se jako razlikuju od većine ostalih prikaza na koje se najčešće nailazi na ovom području. Tehnički gledano, oni se razlikuju i od ostalih otkrića na nalazištima Saudijske Arabije (uglavnom jednostavnih obrisa deva bez reljefnog prikaza) kao i od uklesanih fasada al-Hijra (Mada’in Ṣaliḥ). Osim toga, treba napomenuti da neke od skulptura koje se nalaze na gornjim dijelovima kamenih obronaka nalazišta ukazuju na neosporna tehnička znanja i vještine. “Camel Site” se može smatrati glavnim prikazom saudijske umjetnosti na stijenama.

Dokazano je da su reljefne skulpture (njih 21) stare više od sedam tisuća godina, što je puno starije od procjena napravljenih prije nekoliko desetljeća. Izrađene su pomoću kamenog oruđa i smještene u pejzaž travnate savane koja je tada bila prošarana stablima i jezerima, a danas je pustinja.

Treba napomenuti da je za realizaciju takvog tipa umjetnosti na stijenama bilo potrebno mnogo napora. Trebalo je konstruirati skelu i pribaviti odgovarajuće kamenje za oruđe koje je po svemu sudeći izvađeno nekih petnaestak kilometara dalje od samog arheološkog nalazišta. Sve to podrazumijeva dobro organiziran timski rad. Istraživači su skloni pretpostavci da to potječe od godišnjih obreda neke od neolitičkih zajednica. Kako neke skulpture jednogrbih deva upućuju na sam ciklus reprodukcije koji je povezan sa suhim i kišnim sezonama, cijelo nalazište ima snažnu simboličku konotaciju.

Također je uočeno da su tijekom tisućljeća na samim skulpturama izvedene mnogobrojne intervencije, što ukazuje na sakralni karakter ovog područja.

Radi se o izuzetnom nalazištu koje još nije do kraja otkrilo sve svoje blago.

1 deve
22 konji, magarci i sl.

Autor: Fernand Schwarz
S francuskog prevela: Vesna Perhat