Danas sam vidjela zvijezdu… Vidjela sam je pomoću drugih zvijezda koje je Bog stavio u čovjeka: vidjeh je očima. I tako se između mojih očiju i zvijezde na nebu stvorila neobična privlačnost i ista žudnja za svjetlošću.

Odjednom, izbrisala su se u mom umu sva ona brojna znanja o suncima koja sjaje na nebeskom svodu; o svjetlosnim godinama udaljenosti jedne zvijezde od druge; o nepojmljivoj materiji koja sačinjava te nepregledne svjetove, i zvijezda koju sam vidjela stekla je novu dimenziju Ljepote. Njezina poruka više nije bila jednostavna matematička istina o njezinu postojanju u nepreglednom univerzumu.

Sjetih se da su od pradavnih vremena zvijezde povezivane sa sudbinom ljudi i njima najvažnijim događajima. Razumjeh zašto su ljudi u zvijezdama tražili ishod svojih života. Neke zvijezde se otvaraju životu obnovljenim sjajem; druge tamne i lagano gasnu. Zadovoljstvo i bol, sreća i tuga… vječni kotač života odražava se i na zvijezdama.

Istina je da sam, kada sam ugledala svoju zvijezdu, nastojala svim srcem da je vidim sjajniju od svih drugih, moleći je da njezin sjaj osvijetli pobjedničke trenutke. Ali također je istina da je, usprkos svemu, zvijezda na trenutke gubila svoj sjaj; činilo se da bi, protivno mom unutrašnjem osjećanju, mogla ugasnuti tog časa.

Što je zvijezda koja se gasi? Jedan ciklus koji završava, koji ona zaokružuje u vlastitom životu? Je li možda loše što se jedna zvijezda gasi? Je li loše da se ono što je živjelo polako rastvara u prostoru, ostavljajući svijetleće tragove? Ako je zvijezda živjela, ako je u svom zrcalu svjetla sakupila slavne trenutke, ako je ispunila svoju sudbinu, kraj je dostojanstveni ukras ništa manje dostojanstvenog postojanja. U smrti jedne zvijezde, u tamnoj praznini koju ostavlja, skriva se misterij dublji od samog života.

Što je jedna zvijezda koja se rađa? To je trak svjetlosti koji se probija u kozmosu. To je jedno drevno biće koje, pod novom svjetlošću, ponovo započinje svoju sudbinu vidljivu očima. Ona ima novu misiju koju treba ostvariti i nove ljude da ih ohrabri na putu života koji je, na kraju krajeva, jedan te isti život za zvijezde i za ljude.

Upravo se ovdje stvara prisna veza: blista zvijezda sudbine, blistaju oči koje je vide i niče magično obećanje. Dok traje zvijezda, trajat će prisega: dok bude svjetlosti, bit će snage; dok ona pulsira na nebu, bit će života u srcu; dok ona prelazi zvjezdane staze, mi utiremo brazde na zemlji.

A kada ona skonča, kada se njezina svjetlost sakrije iza plašta Tišine, naše oči, naviknute da je prate, zatvorit će se istovremeno da bi tragale za njom kroz nedokučive svjetove, i da bi se vratile u potrazi za novim idealima kao nepromjenjivim putokazima.

Danas sam vidjela zvijezdu… Hoću li je opet vidjeti?

Sa španjolskog prevela: Daliborka Kiković
Autor: Delia Steinberg Guzmán