Sreća je kao tržnica i često, ako samo možeš malo pričekati, cijena će pasti.

Ponekad je pak poput Sibiline ponude: najprije se nudi sva roba, onda je malo-pomalo ima sve manje, a cijena uvijek ostaje ista.

Jer prilika (kao što kaže poznati stih) okreće ćelavu stranu glave nakon što je već pokazala uvojke sprijeda, a nitko ih se uhvatio nije; ili barem pruža najprije grlić boce, a potom širi dio koji je teško uhvatiti.

Zacijelo nema veće mudrosti nego znati kada treba pokrenuti stvari i pristupiti djelu.

Opasnosti nisu ništa lakše ako su se jednom učinile lakim; također opasnosti su više varale ljude nego što su na njih nasrtale.

Štoviše, bolje je nekim opasnostima izići ususret, iako nam se ne primiču, nego isuviše dugo bdjeti nad njima; jer ako čovjek predugo bdije, sva je prilika da će i zadrijemati.

U drugu ruku pak, biti obmanut predugim sjenkama (kao što su neki bili kad je Mjesec bio nisko na obzoru i obasjavao leđa njihovih neprijatelja) i pucati prije vremena ili prizivati opasnosti da dođu preranom pripremom, druga je krajnost.

Zrelost ili nezrelost prilike (kao što se kaže) valja uvijek dobro odvagati, i obično je dobro početke velikih pothvata povjeriti Argusu sa stotinu očiju, a okončanja njihova Brijareju storukome: prvo razmotriti, a potom ubrzati.

Jer kaciga Plutonova koja političara čini nevidljivim, znači tajnost u savjetovanju i brzinu u izvršenju.

Jednom kada stvari sazru da budu izvršene, tajnost se ne može usporediti s brzinom; poput puščanog zrna u zraku leti tako brzo da je oku nevidljivo.

S engleskog prevele: Branka Žaja i Dijana Kotarac