Neki je čovjek doputovao u Atenu ne bi li mu se posrećilo da se upozna s proslavljenim mudracom Sokratom. Raspitivao se gdje bi ga mogao naći dok mu ne pokazaše Sokratovu kuću – skromnu potleušicu.

Čovjek je očekivao da kuća tako slavnoga čovjeka bude poput dvorca. Pomalo u nevjerici i plašeći se da su ga nasamarili, pokuca na vrata kućerka. Otvori mu starac u istrošenoj odjeći. Čovjek je pomislio da se radi o domaćinovom sluzi.

Kad ga je navodni sluga upitao zbog čega je došao i koga traži, čovjek reče da traži Sokrata.

– Eh, i ja ga tražim čitavog života – odgovori Sokrat.

Grčka anegdota