Stari je hodočasnik bio na putu prema himalajskim planinama jednog vrlo hladnog zimskog dana u kojem je počela padati ledena kiša.

Gostioničar mu reče: „Dobri čovječe, kako ćeš po ovom vremenu stići u planine?“

Stari čovjek vedro odgovori: „Moje je srce već tamo, i zato nije teško da ga preostali dio mene slijedi.“

Anthony de Mello, Molitva žabe