Prilikom jednog većeg zbora ljudi za riječ se javio i Demosten, ali ljudi ga nisu htjeli slušati. Tada im reče: Htio sam vam ispričati samo jednu zabavnu pričicu. Ljudi oko njega utihnuše i on poče: Jednog je vrućeg dana mladić unajmio magarca da bi na njemu odjahao iz Atene u Megaru. Na putu se umorio, sjahao i legao u magarčevu sjenu. Tome se usprotivio magarčev gospodar jer je smatrao da je putniku iznajmio samo magarca, a ne i njegovu sjenu. Nakon ovih riječi Demosten napusti govornicu. Prisutni ga počeše nestrpljivo ispitivati: Stani! Reci, kako je završila prepirka? Demosten uzdahnu: Kako to da se tako živo zanimate za magarčevu sjenu, a ono što bih želio reći za dobrobit našega grada ne želite slušati?

Odabrala: Nataša Žaja