srednjovjekovlje

Suočeni s katastrofom

Separatizam, snaga koja dijeli i razdvaja zemlje i kida veze među ljudima, obilježje je dekadencije. U ovim nesigurnim vremenima ljudi se sve više zatvaraju u vlastite utvrde nalik srednjovjekovnim. Da bismo prebrodili ovo prijelazno razdoblje naše civilizacije i izgradili novi i bolji svijet, moramo prikupiti snage te obnoviti pokidane veze.

Nikolaj Berdjajev i novo srednjovjekovlje

Ruski filozof Nikolaj Berdjajev u svom je djelu Novo srednjovje­kovlje, koje je doživjelo najveći broj prijevoda, iznio gotovo proročansku vi­ziju kraja novovjekovne epohe, čiji je vrhunac bio u XIX. stoljeću, te dolazak epohe koju karakterizira barbarstvo, a on je naziva novim srednjovjekovljem.