Ezop

Zakopano blago

Bio seljak pa imao tri sina. Imali oni nekolike njive i livade. No sinovi baš i nisu voljeli motiku. Više […]

Ezopove basne: Seljak i njegovi sinovi – Starac i smrt

SELJAK I NJEGOVI SINOVI
U nekoga seljaka bili nesložni sinovi. Iako ih je mnogo puta opominjao, riječima ih nije mogao nagovoriti […]