Zakopano blago

Categories: Kratke priče|Tags: , , , , , , , , , |

Bio seljak pa imao tri sina. Imali oni nekolike njive i livade. No sinovi baš i nisu voljeli motiku. Više