Razgovor sa smrću

Categories: Kratke priče|Tags: , , , , , , , , , |

Kraljevna Savitri bijaše jedino dijete kralja Ašvapatija. Nije se znalo je li bila ljepša ili pametnija. Jednom je pošla s