Najstarija građevina Južne Amerike?

Categories: Zanimljivosti|Tags: , , , , |

Arheološka istraživanja na na­lazištu Sechin Bajo u Peruu otkrila su platformu i trg za koje arheolozi smatraju da su naj­stariji