Najstarija građevina Južne Amerike?

Arheološka istraživanja na na­lazištu Sechin Bajo u Peruu otkrila su platformu i trg za koje arheolozi smatraju da su naj­stariji […]