Sechin8Sechin10Sechin9Arheološka istraživanja na na­lazištu Sechin Bajo u Peruu otkrila su platformu i trg za koje arheolozi smatraju da su naj­stariji u Južnoj Americi. Starost im je procije­njena na 5500 godina. U kulturnom smislu, ovo otkriće svrstava Peru po drevnosti uz Mezopotamiju, Egipat, Kinu, Indiju i Srednju Ameriku.

Sechin Bajo dio je arheološkog kompleksa Sechin koji se nalazi nedaleko od lučkog gradića Casme, smještenog na središnjem dijelu peruanske obale. Nalazište je kao cjelina otkriveno 1937. godine i podijeljeno u četiri dijela. Najistraženiji dijelovi su Sechin Alto i Cerro Sechin jer im se zbog monumentalnih građevina javne i sakralne namje­ne te rezbarenih kamenih ploča na sačuvanim zidovima pridavala mnogo veća važnost.

Istraživanja na lokalitetu Sechin Bajo započeli su njemački arheolozi 1992. godine. Napravljene su geodetske snimke i izmjere, a iskapanje je krenulo 2000. godine pod vodstvom prof. dr. Petera Fuchsa i dr. Renate Patzschke s Instituta za latinoamerička istraživanja pri berlinskom Freie Universität.

Desetogodišnja iskapanja su pokazala da je na početku radova cijela površina terena bila poravnata i prekrivena slojem gline. Potom je na toj glinenoj podlozi podignuta platforma dužine oko četrdeset i visine preko dva metra. (Kasnije je pored ove platforme izgrađena još jedna veća, veličine 125 x 150 metara, te su na obje podignute građevine pravokutnog oblika sa zaobljenim kutovima.) Sa svake strane nalazilo se stubište, a jedno od njih spuštalo se do ukopanog kružnog trga pro­mjera šesnaest metara. Otkriveno je da je sama platforma više puta bila bočno proširivana pa su preko prvo­bitnog sagrađena još tri kružna trga! Radiokarbonskim datiranjem utvrđeno je da taj najstariji sloj platforme i kružni trg potječu iz 3600.-3000. g. pr.Kr. Lokalitet još nije u potpunosti istražen, ali stručnjaci govore o slojevima ispod trga koji su još i stariji!

Ovakav kružni trg karakteri­stičan je za brojne rane monumentalne građevine Južne Amerike, nalazimo ga u Caralu i Chavínu, te se pretpostavlja da je imao ceremonijalnu svrhu.

Na jugozapadnom zidu pro­nađen je i prapovijesni reljefni friz od gline (oko 120 prikaza) visine 1,82 metara, starosti 3600-3800 godina, na kojem su prikazane fi­gure zoomorfnih i antropomorfnih obilježja. Posebno je značajan prikaz mitske figure, pretpostavlja se ratnika s karakterističnim andskim simbolima mačke i zmije, koji u desnoj ruci drži ceremonijalni nož, a u lijevoj zmiju. Taj isti motiv prisutan je i u ikonografiji Chavína.

Stotine arheoloških nalazišta razbacano je širom današnjeg Perua, a mnoga od njih pripadaju kulturama koje su prethodile Inkama čije je carstvo bilo na vrhuncu u XVI. stoljeću, upravo prije dolaska španjolskih osvajača u ove krajeve. Ovo najnovije otkriće govori o kulturi daleko starijoj od Inka, te arheolozi smatraju da bi moglo značajno pridonijeti boljem po­z­navanju pretkolumbovske povijesti južnoameričkog kontinenta.

Autor: Dunja Rosić[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]