GEA_Komarac licinkeGEA_KomaracVirusi su bića na granici pojavnosti života, vidljivi tek pomoću elektronskog mikroskopa. Mogu biti različitih oblika, a poznato ih je na milijune. U nepovoljnim uvjetima virusi opstaju u latentnom kristalnom obliku i tisućama godina. Prenose se isključivo s jednog živog organizma na drugi, pri čemu ne moraju nužno izazvati metaboličku neravnotežu koja vodi bolesti kod svakog organizma u lancu prijenosa – pojedine vrste mogu biti samo prijenosnici (vektori) uzročnika bolesti, a to su najčešće komarci, krpelji, uši, šišmiši i različiti paraziti.

Virusi i njihovi prijenosnici usklađivali su se međusobno i s okolinom milijunima godina, a prirodne granice njihovom rasprostiranju ekološki su uvjeti okoline. Tako, primjerice, govorimo o suptropskim ili tropskim mikro­organizmima, odnosno bolestima koje su karakteristične za krajeve s povećanom vlagom i temperaturom. No, klimatske promjene, prvenstveno povišenje globalne temperature, dovode do pomicanja prirodnih granica rasprostiranja suptropskih i tropskih prijenosnika virusa.

Vrsta čije se širenje u svijetu pažljivo prati posljed­njih dvadesetak godina jest azijski tigrasti komarac. Odrasle jedinke lako su prepoznatljive po bijelim prugama po zatku i nogama. Izvorno, živi u tropskim i suptropskim krajevima jugoistočne Azije i na području istoka Sjeverne Amerike. Svijetom se širi od kraja 1970-tih, a danas je rasprostranjen na svim kontinentima. Prvi nalaz ove vrste u Hrvatskoj zabilježen je 2004. godine u Zagrebu. Kao agresivna dnevno­aktivna vrsta i prijenosnik arbovirusa, od kojih je najznačajniji dengue, i parazita, azijski tigar izaziva zabrinutost u zdravstvu.

Premda su izvorna staništa azijskog tigra duplje drveća u tropskim šumama, brzo se prilagodio novim uvjetima i razvio umjetna staništa, istiskujući pritom autohtone vrste komaraca. U tropskom je području aktivan tijekom cijele godine, dok je u umjerenim klimatskim područjima svijeta razvio način prezimljava­nja u stadiju jajašca. Međutim, poznato je da povišenje od 1°C višestruko ubrzava metabolizam komarca, a to znači i njegovo razmnožavanje i prijenos bolesti.

Azijski tigrasti komarac i virusi koje prenosi tek su jedan od pokazatelja da se svijet nesumnjivo mijenja. Zdravstvena ekologija je mlada znanost koja proučava povezanost između promjena u ekosustavima i narušavanja njihove ravnoteže koji mogu imati utjecaj na zdravlje ljudi.

Autor: Nada Krivokuća[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]