GEA_Jaguar_4_ChichenItzaGEA_Jaguar_3_bebaJaguar (Panthera onca) jedini je član roda Panthera u obje Amerike i najveća je mačka na ovim područjima. Nekada je bio daleko raspro­stranjeniji nego danas. Živio je u južnim dijelovima Sjeverne Amerike te u cijeloj Srednjoj i Južnoj Americi. Jaguar je pretežno stanovnik šume, s najvećom gustoćom populacije u ni­zinskim kišnim šumama Amazonskog bazena. Rijetko živi iznad 250 m nadmorske visine. Veličina i boja ove životinje ovise o staništu – ja­guari koji obitavaju u šumovitim po­dručjima Ama­zonskog bazena često su upola manji od onih koji žive na otvo­renom, a boja krzna jaguara iz gustih šumovitih staništa tamnija je od onih koji žive na travnatim i grmovitim područjima. Crni jaguari poznati su pod nazivom crne pantere. Osim čovjeka, ja­guar nema prirodnih neprijatelja – nijedan se drugi grabežljivac ne može mjeriti s ovom moćnom mačkom. Kao i ostale velike mačke, najaktiviniji je u sumrak ili, kada se povlači pred prisutnošću čovjeka i naseljenih mjesta, noću. Hrani se močvarnim i smeđim jelenom, majmunima, pekarima, većim glodavcima poput kapibara, paka i agutija, ali i sitnijim gušterima i ribama. Rado obitava u blizini vode jer je majstor u ribolovu, a često napada i kornjače i velike kajmane.

GEA_Jaguar_2Ne mogu pojmiti istinskog znanstvenika koji nije prožet dubokom vjerom. Znanost bez religije je šepava, a religija bez znanosti sli­jepa.
Albert Einstein

U južnoameričkim mitovima o porijeklu vatre ovaj gospodar džungle ljudima prometejski daje vatru i podučava ih prvim zanatima. Za narode drevne Amerike jaguar je oduvijek bio simbol kraljevske moći, a kod Azteka njegovo ime nosi jedan od dva nadmoćna viteška reda.

Procjenjuje se da je danas na slobodi preostalo svega oko 15000 jedinki jaguara. Najveću prijetnju njegovu opstanku predstavlja propa­danje tropskih pra­šuma te je zaštita stoga usmjerena na uspostavljanje nacionalnih parkova, čime bi se donekle zaustavio nestanak njego­vih priro­dnih staništa. Osim to­ga, velik broj jaguara još uvijek stradava zbog svog krzna. Šezdesetih godina XX. st. godišnje je ubijano oko 18000 ja­guara. Pod pritiskom ekoloških inicijativa nošenje životinjskog krzna postalo je nepopularno, no ja­guar još uvijek nije u potpunosti zaštićen.

Autor: Iva Hollós[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]