CIP_Deve2Život u pustinji nezamisliv je bez deva, jedne od njoj najbolje prilagođenih životinja. Uobičajeno ih dijelimo na deve starog svijeta: jedno­grbu i dvogrbu ili baktrij­sku devu, i deve novog svijeta: gvanako, vikunju, ljamu i alpaku. Deve novog svijeta uglavnom nastanjuju južnoamerička planin­ska područja. Ljama i alpaka su pripitomljene i brojne, dok je vikunja, nekad u carstvu Inka izuzetno cije­njena deva, danas rijetka i zaštićena vrsta čiji se broj nastoji povećati uzgojem u andskim nacionalnim parkovima. Gvanako još uvijek ima status neugrožene vrste te je često na meti i lovaca i krivolovaca.

Deve starog svijeta žive u Aziji, na Arapskom poluotoku, u Sjevernoj Africi te u Australiji u koju je dvogrba deva uvezena sredinom prošlog stoljeća. Prilagodbe deva na pustinj­ski život su brojne: građa stopala omogućava im hod i po najmekšem pijesku. Bez vode i hrane u teškim uvjetima mogu preživjeti do desetak dana zahvaljujući do četrdeset litara masnog tkiva u grbama. Iz njega se metaboličkom razgradnjom oslobađa voda koju koriste stanice organizma. Deva može odjednom popiti do sto pedeset litara vode, a mogućnost da žeđ utaži slatkom, bočatom ili morskom vodom jedin­stvena je fiziološka prilagodba među sisavcima.

Osim njihove izdržljivosti, pustinjski narodi izrazito cijene i devino mlijeko, na čiju je ljekovitost ukazivao i Muhamed u Kur’anu. Danas se smatra da devino mlijeko jača imunološki sustav. Budući da sadrži velike koncentracije inzulina, uspješno se koristi u liječenju dijabetesa, a zbog velike koncentracije laktoferina koji ima antimikrobna svojstva, koristi se i u liječenju crijevnih bolesti. Zbog veoma male koncentracije alergena ne izaziva alergijske reakcije.

Smatra se da je devino mlijeko najbolja zamjena za majčino mlijeko. Imunoglobulinima iz majčinog mlijeka, koji imaju esencijalnu ulogu u jačanju imunološkog sustava djeteta, najsličniji su imunoglobulini iz devinog mlijeka. Devino mlijeko sadrži velik dio nezasićenih masnih kiselina i mali udio kolesterola. Obiluje vitaminom C i mineralima, a naročito željezom. Deve su prave kraljice pustinje jer u ekstremnim životnim uvje­tima uspijevaju osigurati zdravu i krepku hranu njenim stanovnicima. q

Maja Kovač[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]