Toranj

Categories: Kratke priče|Tags: , , , |

Dunđerin [drvodjelja] niki na jednoj crkvi lip načini toran, kojega kada dovršio bijaše, sajde na zemlju i metnuvši ruke na