Suzana Mateša

Ne zaboravi na kovčeg

Sveti čovječe, – reče jedan mladi iskušenik opatu Pastoru – srce mi je puno ljubavi prema svijetu, a duša čista […]

Dar pamćenja

Jedan stari kineski mudrac hodao je preko snježnog polja kad spazi neku ženu kako plače.

– Zašto plačeš? – upita on.
– […]

Ista cijena…

Neki čovjek stoji na sajmu i prodaje vaze.
Prilazi jedna žena i razgleda robu. Neki komadi su bez crteža, drugi su […]

Erich Fromm – Imati ili biti?

Imati ili biti jedno je od djela Ericha Fromma u kojem govori o dvije temeljne tendencije prisutne u ljudskim karakterima, pa tako i u društvima: imati ili posjedovati, što je vezano uz nagon za opstanak te biti, što podrazumijeva okretanje razvoju onog najboljeg ljudskog u nama. Pritom je važno imati na umu da biti može napredovati samo ukoliko smanjujemo imati.

Ainui – prastanovnici Japana

Otvaranjem Japana svijetu 1853. godine prekinuta je njegova višestoljetna izolacija i započelo je duboko i sveobuhvatno zanimanje Zapada za japansku povijest i kulturu. Najveće zanimanje zapadnih istraživača izazvali su Ainui jer su bili geografski, kulturno, lingvistički i rasno posve izolirana skupina.

Pećina plivača

Sveprisutna problematika klimatskih promjena aktualizi­rala je jedan zanimljiv nalaz iz 1933. godine.

Naime, te je godine tragom ranijih istraživanja mađarski istraživač […]