Otkrivena mitska spilja Romula i Rema?

Pokaže šumu Asylum, što Romul joj obnovi ime,
zatim pod stijenom Luperkal i njegove hladne dubine,
posvećen likejskom Panu, kako Parasijci čine.

Vergilije […]