Immanuel Kant

Immanuel Kant, filozof prosvjetiteljstva i jedan od najutjecajnijih filozofa uopće, svoju filozofiju naziva kriticizmom jer se kritički osvrće na spoznajnu moć uma. U svojim djelima daje odgovore na tri osnovna pitanja: Što mogu znati? Što trebam činiti? Čemu se mogu nadati?