Skriveno značenje bajki

Categories: Psihologija|Tags: , , , , , , |

Bajke nisu namijenjene samo djeci, nego i duši odraslog čovjeka, jer postupanje glavnog junaka može poslužiti kao arhetipski model ispravnog djelovanja u stvarnim životnim situacijama.