Sešešetina piramida

Categories: Zanimljivosti|Tags: , , , |

Prije pola godine pod pijeskom Sakkare otkrivena je piramida za koju se pretpostavlja da je pripadala kraljici Sešešet, majci faraona