Sešešetina piramida

Prije pola godine pod pijeskom Sakkare otkrivena je piramida za koju se pretpostavlja da je pripadala kraljici Sešešet, majci faraona […]