Homerova Troja

Categories: Tragom prošlosti|Tags: , , , , |

Je li Trojanski rat samo pjesnička fikcija ili stvarni povijesni događaj? Da li je Homer uopće postojao, ili je bilo "više Homera"? Ovo "homersko pitanje" traje od antike sve do danas – skoro tri tisuće godina.