Sagalassos – galerija kipova dinastije Antonina

Categories: Zanimljivosti|Tags: , , , , |

Na jugozapadu Ana­tolije, nekih stotinjak kilometara sjeverno od Antalije, nalaze se ruševine Sagalassosa, nekadašnjeg prvog grada Pisidije. Na Grad u