Djela Ruđera Boškovića

U djelima Ruđera Boškovića razvijene su mnoge ideje tvari koje su došle do izražaja tek u modernoj fizici u posljednjih pedeset godina.