Ekologija i budizam

Budističko učenje o međuovisnosti živih bića, učenje da svako djelo rađa posljedicama, uistinu je ekološko.