piramide

Sešešetina piramida

Prije pola godine pod pijeskom Sakkare otkrivena je piramida za koju se pretpostavlja da je pripadala kraljici Sešešet, majci faraona […]

Nubijske piramide

Početkom XIX. stoljeća mnogobrojni putnici-istraživači iz Europe i Amerike pisali su o postojanju velebnih hramova i mnogobrojnih piramida južno od Asuana, u nekadašnjoj Nubiji, a današnjem Sudanu. Otkrivene su čak 223 piramide, dvostruko više nego u cijelom Egiptu, ali su puno manje od onih u Gizi i redovito su služile kao kraljevske grobnice.