Pećina plivača

Categories: Zanimljivosti|Tags: , , |

Sveprisutna problematika klimatskih promjena aktualizi­rala je jedan zanimljiv nalaz iz 1933. godine. Naime, te je godine tragom ranijih istraživanja mađarski