Orfička knjiga mrtvih

Categories: Ex libris|Tags: , , , , |

Orfički obredni tekstovi pronađeni na zlatnim listićima u grobovima u južnoj Italiji, Tesaliji i na Kreti svojevrsna su “Knjiga mrtvih”.