Mirila – posljednja počivališta velebitskih duša

Categories: Tragom prošlosti|Tags: , , , , |

Na velebitskim prijevojima i raskršćima možemo naići na skupine kamenih ploča koje izgledaju kao da su nasumice nabacane. No, radi se o osebujnim nadgrobnim spomenicima – mirilima.