Mencije – o dobroti ljudske prirode

Categories: Filozofija|Tags: , , , , |

U središtu Mencijevog učenja je dobrota ljudske prirode. On kaže da svaki čovjek prirodno teži dobru kao što voda teži naniže. Kao što se vodu pomoću crpki može natjerati da ide uzbrdo, tako je moguće i čovjeka navesti na zlo – međutim, to je posljedica okolnosti, a ne izraz njegove istinske prirode.