Nikolaj Berdjajev

Nikolaj Berdjajev – O filozofiji i filozofima

Ruski filozof Nikolaj Berdjajev u svom djelu Ja i svijet objekata govori o mjestu i ulozi filozofije i filozofa. Iako je filozofija većini ljudi strana, a sama riječ filozof često ima površan predznak, Berdjajev smatra da je svaki čovjek filozof jer se pita o ljudskoj sudbini i smislu postojanja. Tvrdi da pravi filozof ne želi samo spoznati svijet, nego i mijenjati ga nabolje, a za ocjenu i spoznaju smisla stvari ključni su srce i savjest.

Nikolaj Berdjajev i novo srednjovjekovlje

Ruski filozof Nikolaj Berdjajev u svom je djelu Novo srednjovje­kovlje, koje je doživjelo najveći broj prijevoda, iznio gotovo proročansku vi­ziju kraja novovjekovne epohe, čiji je vrhunac bio u XIX. stoljeću, te dolazak epohe koju karakterizira barbarstvo, a on je naziva novim srednjovjekovljem.