Neven Svetec

Tunguski događaj

Eksplozija koja se zbila u središnjem Sibiru 30. lipnja 1908. godine nazvana je “Tunguska katastrofa”. Iako je zabilježena kao najveća prirodna katastrofa u povijesnom periodu Zemlje, nije bilo ljudskih žrtava jer se eksplozija zbila u gotovo nenaseljenoj sibirskoj tajgi. Ni nakon brojnih istraživanja i ekspedicija ne zna se što se tamo uistinu dogodilo...

Homerova Troja

Je li Trojanski rat samo pjesnička fikcija ili stvarni povijesni događaj? Da li je Homer uopće postojao, ili je bilo "više Homera"? Ovo "homersko pitanje" traje od antike sve do danas – skoro tri tisuće godina.

Ganga – Sveta rijeka

Ganga je u Indiji štovana pod tisuću imena. Ona je božica koja je sišla na zemlju kako bi svojim svetim vodama donijela pročišćenje svemu čega se dotakne.