Pećine Mogao

Categories: Zanimljivosti|Tags: , , , , , |

Put svile, složena mreža trgovačkih puteva i karavanskih postaja, dugo je vremena bio žila kucavica koja je povezivala Daleki istok