Epikur – Pismo Menekeju

Categories: Ex libris|Tags: , , , , |

Epikur, filozof helenističko-rimskog razdoblja, rodio se 341. g. pr.Kr. na otoku Samosu. S osamnaest godina došao je u Atenu gde