Martina Popović Novosel

Početna/Tag:Martina Popović Novosel

Lepeze

Categories: Umjetnost|Tags: , , , |

Ne postoji izvor, osim brojnih priča i predaja, koji bi nam sa sigurnošću mogao reći nešto više o postanku lepeze, tog simpatičnog predmeta koji je već čitav niz stoljeća pratitelj brojnim civilizacijama. Prve lepeze bile su jednostavne, izrađene od palmine grane, da bi se postupno, na svoj tihi način pretvorile u mala umjetnička djela.

Go to Top