Marko Perutović

Spartansko učenje o strahu

U Sparti ustrojenoj prema nepisanim Likurgovim zakonima sve je bilo podređeno opstanku i boljitku države. Iz toga se razvilo ratno učenje i učenje o strahu koje je služilo pobjeđivanju slabosti, jačanju vrline i očuvanju časti, po čemu ih danas i pamtimo.

Ishi – posljednji Yahi Indijanac

Kad se 1908. godine ispred jedne grupe radnika elektrifikacijske tvrtke pojavio goli Indijanac, radnici nisu znali da se pred njima nalazi posljednji Yahi Indijanac.

Saladin – “Kralj pobjedonosni”

Sultana Saladina zapadni je svijet zapamtio kao muslimanskog vladara koji je križarima pružio najsnažniji otpor i označio početak kraja njihovih osvajanja, ali i sultana koji je svojom velikodušnošću i pravednošću stekao velik ugled u Europi i postao ideal viteštva.