Marijana Starčević Vukajlović

U okovima navika

Svatko od nas ih ima navike, one poželjne i one nepoželjne. Loše, nesvjesno stvorene navike mogu postati okov i teret koji nas sprečava da živimo slobodno, dok svjesno formirane navike postaju pomoć za kvalitetniji život.

Nasilje našeg vremena

Nasilje i silina destruktivnih emocija kod mladih ozbiljno zabrinjavaju. No, ponašanje mladih samo odražava kulturu u kojoj se razvijaju. Adolescentna kriza, u pozadini koje je otpor prema općeprihvaćenim vrijednostima, obilježje je suvremene civilizacije. Mladi nisu sigurni u vrijednosti odraslih jer ih i odrasli samo deklarativno zastupaju.

Tajanstveni ciklusi ljudskog života – II. dio

Mladost i starost dva su kraja dugačke ceste života na kojoj nije lako upoznati i pronaći sebe. Potrebno je naoružati se strpljenjem i upornošću jer predstoji nam dug put pokušaja i pogrešaka. Najvažnije je ne predati se i ne prihvaćati kompromise s vlastitim srcem ili savješću.

Tajanstveni ciklusi ljudskog života – I. dio

Dugu cestu života čovjek gradi sam prema obrascima koje određuju priroda i sudbina. Drevni su filozofi govorili o sedam sedmogodišnjih životnih etapa kroz koje se ostvaruje cjelovit i svestran razvoj duha, uma i tijela.

Životni izbor

Čini se da na kraju svake životne etape, kada se stari način života pretvori u rutinu koja ubija dušu, javlja kriza. Kriza je znak da sudbina želi da iznova odredimo što nam je u životu bitno, da se iznova borimo za ono što volimo i u što vjerujemo. Na nama je da izaberemo između novog života ili starog koji ne vodi nikamo.

Skriveno značenje bajki

Bajke nisu namijenjene samo djeci, nego i duši odraslog čovjeka, jer postupanje glavnog junaka može poslužiti kao arhetipski model ispravnog djelovanja u stvarnim životnim situacijama.