Opća deklaracija o ljudskim pravima

Categories: Aktualno|Tags: , , |

usvojena i proglašena na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, 10. prosinca 1948. godine (Rezolucija br. 217 /III/) "Sva ljudska bića rađaju