Poput lišća imamo mnogo peteljki

Categories: Kratke priče|Tags: , , , , , , |

Jednog jesenskog dana bio sam u parku, zaokupljen razmišljanjem o vrlo malom, krasnom listu u obliku srca. Bio je gotovo