Lastin rep

Svojim živopisnim bojama i oblicima leptiri oduvijek nadah­njuju ljepotom i tajanstvenom snagom preobrazbe. Na renesansnim prikazima Psiha je prikazivana kao […]