Kvaliteta života

Categories: Aktualno|Tags: , , , |

Logična posljedica neumjerenih zahtjeva koje naša civilizacija polaže na kvalitetu proizvoda i korist od njih jest to da se pažnja konačno usmjerila prema ljudskom biću. Motiv, međutim, i dalje ostaje razvoj i poboljšanje proizvodnje, a ostale čovjekove potrebe koje nisu izravno vezane uz produktivnost i dalje su zanemarene.