Kupola sultanije

Nakon što su Džingis-kanove horde poharale Iran u drugoj polovici XIII. stoljeća, njegov unuk, Hulagu-kan, utemeljio je Ilkhanidsku dinastiju koja […]