Katalonski atlas

Katalonski atlas je skup povijesno važnih geografskih karata izrađenih 1375. godine u sklopu kartografske škole koja je djelovala na otoku […]