Zagonetna kamena glava iz Splita

Priređeno prema: Cambi, Nenad, Glava Sokrata iz zbirke Brangwyn u Arheološkome muzeju u Splitu, Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, […]