Ivica Rosić

Inicijacija kod Aboridžina

Aboridžini vjeruju da u čovjekovom životu postoje trenuci kada on simbolički umire za jedno životno razdoblje, da bi se rodio u novom. Prijelaz iz jednog u drugo razdoblje prate posebne inicijacijske ceremonije. Svaki dječak mora proći inicijaciju kako bi bio primljen u društvo muškaraca.

Djela Ruđera Boškovića

U djelima Ruđera Boškovića razvijene su mnoge ideje tvari koje su došle do izražaja tek u modernoj fizici u posljednjih pedeset godina.